2022/65 SAYILI TBB DUYURUSU
Tarih: 23.09.2022| Okunma Sayısı: 409

Ankara, 15.09.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

 

DUYURU NO:2022/65

Konu: av.tr uzantılı alan adı başvuruları hakkında

 

Başvuru sahibi/sahiplerinin baro levhasına kayıtlı avukat ya da avukatlık bürosu/ avukatlık ortaklığı olması zorunluluğu bulunan ‘av.tr’ alan adının tahsis süreci, 21.08.2013 tarihli 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliği çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 15.12.2020 tarihli 2020/DKK- BTD/346 sayılı kararı ile onaylanan “Belgeli tahsis Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar”  uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sitesinde yer alan kayıt kuruluşları üzerinden yapılan başvuru ile yürütülecektir.

Dolayısıyla daha önce “av.tr” uzantılı alan adı almak isteyen meslektaşlarımızın TBB Av.tr Tahsis Kuralları doğrultusunda TBB web sitesi üzerinden onay formu doldurması ve TBB’nin onay yazısını ODTÜ Nic.tr’ye gönderilmesi işlemleri artık yapılmayacaktır.

Konuya ilişkin bilgi notu ile usul ve esasların bir örneği, duyurumuz ekinde gönderilmekte olup bugün itibarıyla ‘av.tr’ alan adı başvuruları için istenen özel şartlar, 

“MADDE 7 – (1) “.av.tr” uzantılı alan adları, avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.

(2) Bir avukatın şahsı için yapılan başvurularda, talep edilen alan adının İAAS olacak kişinin adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.

(3) Avukatlık ortaklığı veya hukuk bürosu için yapılan başvurularda, talep edilen alan adının İAAS olacak ortaklık veya büroda yer alan avukatların adı ve/veya soyadı ile uyumlu olması şartı aranır.

(4) Başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bireysel başvurularda, İAAS olacak kişinin, kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.

b) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda, İAAS olacak büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.

c) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.” olarak tespit edilmiştir.

Sözü edilen alan adı tahsisleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sitesinde yer alan kayıt kuruluşları üzerinden yapılan başvurulara dair mevzuata https://btk.gov.tr/internet-alan-adlari-mevzuat adresinden, güncel kayıt kuruluşları listesine https://www.trabis.gov.tr/page/2 adresinden ulaşılabileceği hususunu Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla dilerim.

 

Avukat R.Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Ek

 

15.06.2024
AV. GÜLHAN BAYRAM SEKMEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.