HMUK PARASAL SINIRLAR
Tarih: 10.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 49240

Usul Kanunlarında (HUMK-HMK, İİK, CMK ve İYUK) Parasal Sınırlar

I- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

a) Sulh/Asliye Hukuk Görev Sınırı (HUMK m.8/I) :
1996 - 100,00 YTL
1998 - 200,00 YTL
2000 - 400,00 YTL
2005 - 5.000,00 YTL
2006 - 5.490,00 YTL
2007 - 5.910,00 YTL
2008 - 6.330,00 YTL
2009 - 7.080,00 TL
2010 - 7.230,00 TL
2011- 7.780,00 TL (01.01.2011-30.09.2011)

01.10.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK ile göreve ilişkin parasal sınır uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Senetle İspat Sınırı (HUMK m.288) :
1996 - 10,00 YTL
1998 - 20,00 YTL
2000 - 40,00 YTL
2005 - 400,00 YTL
2006 - 430,00 YTL
2007 - 460,00 YTL
2008 - 490,00 YTL
2009 - 540,00 TL
2010 - 550,00 TL2011 - 590,00 TL
01.10.2011-31.12.2016 - 2.500,00 TL (HMK/m.200)

2017 - 2.590,00 TL
2018 - 2.960,00 TL
2019 - 3.660,00 TL
2020 - 4.480,00 TL
2021 - 4.880,00 TL HMK Ek Madde 1
2022 - 6.640,00 TL
2023 - 14.800,00 TL
2024 - 23.450,00 TL

c) İstinaf Başvuru (Kesinlik) Sınırı :
2016 - 1.500,00 TL 20.07.2016 - 01.12.2016
2016 - 3.000,00 TL 02.12.2016 - 31.12.2016
2017 - 3.110,00 TL
2018 - 3.560,00 TL
2019 - 4.400,00 TL
2020 - 5.390,00 TL
2021 - 5.880,00 TL
2022 - 8.000,00 TL
2023 - 17.830,00 TL
2024 - 28.250,00 TL

d) Temyiz Sınırı : (HUMK m.427)
1996 - 10,00 YTL
1998 - 20,00 YTL
2000 - 40,00 YTL
2005 - 1000,00 YTL
2006 - 1090,00 YTL
2007 - 1.170,00 YTL
2008 - 1.250,00 YTL
2009 - 1.400,00 TL
2010 - ..1.430,00 TL
2011 - ..1.540,00 TL

2012 - ..1.690,00 TL
2013 - ..1.820,00 TL
2014 - ..1.890,00 TL
2015 - ..2.080,00 TL
2016 - ..2.190,00 TL 01.01.2016 - 19.07.2016
2016 - .25.000,00 TL 20.07.2016 - 01.12.2016 (*)
2016 - .40.000,00 TL 02.12.2016 - 31.12.2016 (6763/42.m)
2017 - .41.530,00 TL
2018 - .47.530,00 TL
2019 - .58.800,00 TL
2020 - .72.070,00 TL
2021 - .78.630,00 TL
2022 - 107.090,00 TL
2023 - 238.730,00 TL
2024 - 378.290,00 TL

(*)20.07.2016 tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamıştır

e) Temyizde Duruşma Sınırı : (HUMK m.438)
1996 - 200,00 YTL
1998 - 400,00 YTL
2000 - 800,00 YTL
2005 - 10.000.00 YTL
2006 - 10.980.00 YTL
2007 - 11.830,00 YTL
2008 - 12.680,00 YTL
2009 - 14.200,00 TL
2010 - 14.510,00 TL
2011 - 15.620,00 TL
2012 - 17.220,00 TL
2013 - 18.560,00 TL
2014 - 19.280,00 TL
2015 - 21.220,00 TL
2016 - 22.400,00 TL 01.01.2016 - 19.07.2016
2016 - 60.000,00 TL 20.07.2016 - 31.12.2016 (HMK m. 369)
2017 - 62.290,00 TL
2018 - 71.300,00 TL
2019 - 88.210,00 TL
2020 - 108.120,00 TL
2021 - 117.960,00 TL
2022 - 160.660,00 TL
2023 - 358.150,00 TL
2024 - 567.520,00 TL

f) Karar Düzeltme Sınırı : (HUMK m.440)
1996 - 150,00 YTL
1998 - 300,00 YTL
2000 - 600,00 YTL
2005 - 6.000,00 YTL
2006 - 6.580,00 YTL
2007 - 7.090,00 YTL
2008 - 7.600,00 YTL
2009 - 8.510,00 TL
2010 - 8.690,00 TL
2011 - 9.350,00 TL

2012 - 10.300,00 TL
2013 - 11.100,00 TL
2014 - 11.530,00 TL
2015 - 12.690,00 TL
2016 - 13.390,00 TL 01.01.2016-19.07.2016

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin göreve başlaması ile karar düzeltme yolu kaldırılmıştır.

Nafaka Davalarında Kesinlik Sınırı 1 yıllık nafaka bedeli üzerinden hesaplanır.

II- İcra ve İflas Kanunu

a) İcra Mahkemesi Kesinlik / İstinaf / Temyiz Sınırı : (İİK m.363-364)
2003 öncesi 100,00 YTL
2003 - 2.000,00 YTL (4949 sayılı ve 30.07.2003 yürürlük tarihli yasa ile)
2004 - 2.570,00 YTL
2005 - 2.850,00 YTL
2006 - 3.120,00 YTL
2007 - 3.360,00 YTL
2008 - 3.600,00 YTL
2009 - 4.030,00 TL
2010 - 4.110,00 TL
2011 - 4.420,00 TL
2012 - 4.870,00 TL
2013 - 5.240,00 TL
2014 - 5.440,00 TL
2015 - 5.980,00 TL
2016 - 6.310,00 TL 01.01.2016-19.07.2016
.................................................. ..........İstinaf..............................Temyiz
20.07.2016 - 01.12.2016 :..................1.000.01-TL ve üstü ............10.000,01 TL ve üstü
02.12.2016 - 31.12.2016 :..................7.000,01-TL ve üstü ............40.000,01 TL ve üstü
01.01.2017 - 31.12.2017 :...............7.260,01 TL ve üstü............40.000,01 TL ve üstü
01.01.2018 - 31.12.2018 :...............8.310,01 TL ve üstü............40.000,01 TL ve üstü
01.01.2019 - 27.02.2019 :...............10.280,01 TL ve üstü............40.000,01 TL ve üstü
28.02.2019 - 31.12.2019 :...............10.280,01 TL ve üstü............58.000,01 TL ve üstü (7165 Sayılı Kanun m.1)
01.01.2020 - 31.12.2020:...............12.600,01 TL ve üstü............72.070,01 TL ve üstü
01.01.2021 - 31.12.2021:...............13.740,01 TL ve üstü............78.630,01 TL ve üstü
01.01.2022 - 31.12.2022:...............18.710,01 TL ve üstü...........107.090,01 TL ve üstü
01.01.2023 - 31.12.2023:...............41.710,01 TL ve üstü...........238.730,01 TL ve üstü
01.01.2024 - 31.12.2024:...............66.090,01 TL ve üstü...........378.290,01 TL ve üstü
Miktar ve değeri istinaf sınırının altında kalan kararlar kesindir.

III- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

İstinaf

MADDE 272 - (1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir.

(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.

(3) Ancak;

(DEĞİŞİK BENT RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/23)
a) Hapis cezasından çevrilen adli para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adli para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,

b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adli para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,

c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,

Karşı istinaf yoluna başvurulamaz.


Temyiz

MADDE 286 - (1) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir.

(2) Ancak;

a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,

b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,

(DEĞİŞİK BENT RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/78)
c) İlk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,

d) Adli para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/78) her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,

(DEĞİŞİK BENT RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/78)
e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adli para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak (MÜLGA İBARE RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/78) istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,

(DEĞİŞİK BENT RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/78)
g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,

h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları,

Temyiz edilemez.

IV- İdari Yargılama Usul Kanunu

a) Kesinlik / İstinaf Sınırı:
 31.000,00TL (İYUK m. 45/1)
b) Temyiz Sınırı 920.000,00-TL'
yi aşan(İYUK m. 46/1-b)
c) Duruşma talep etme sınırı: 270.000,00 TL‘yi aşan (İYUK m. 17)

(Mahkemece re’sen duruşma yapılmasına karar verilirken sınıra bakılmaz.)

d) Tek Hakimle Görülecek Davalar: 270.000,00 TL‘yi aşmayan
e) Kurul Halinde Görülecek Davalar: 270.000,00 TL ve üzeri


(!) Not : Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak görevli bulunduğu davalar için 2575, 2576, 2577 sayılı yasaların ilgili maddeleri detaylı olarak incelenmelidir. Yukarıdaki Rakamlar yalnızca Yeniden Değerleme Oranı Uygulanarak bulunan kanuni parasal sınırı ifade eder.

Parasal Sınırın Yıllara Göre Değişimi :
2000 - 1.000,00 YTL
2001 - 1.560,00 YTL
2002 - 2.380,00 YTL
2003 - 3.780,00 YTL
2004 - 4.850,00 YTL
2005 - 5.390,00 YTL
2006 - 5.910,00 YTL
2007 - 6.370,00 YTL
2008 - 6.820,00 YTL
2009 - 7.630,00 TL
2010 - 7.790,00 TL
2011 - 8.380,00 TL
2012 - 9.230,00 TL (01.01.2012 - 01.07.2012)
2012- 25.000,00 TL (6352 SK. ile yapılan değişiklik Yür. 02.07.2012)
2013 - 26.950,00 TL
2014 - 28.000,00 TL
2015 - 30.000,00 TL
2016 - 31.000,00 TL
2017 - 32.000,00 TL
2018 - 36.000,00 TL
2019 - 44.000,00 TL
2020 - 53.000,00 TL
2021 - 57.000,00 TL
2022 - 77.000,00 TL
2023 - 171.000,00 TL
2024 - 270.000,00 TL

 

13.07.2024
AV. GÜLHAN BAYRAM SEKMEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.