BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUN

 “YETER ARTIK”

         İstanbul Barosu üyesi değerli meslektaşımız Av. Dilara YILDIZ’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

       Meslektaşımızın katil tarafından tasarlanarak öldürülmesi, kadına yönelik cinayetin korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Cinayetin kamuya açık bir yerde, polislerin olay yerine intikal etmesine rağmen işlenmesi ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğini göstermesi açısından da dehşet vericidir.

        Konu “KADIN” olduğunda sosyal, ekonomik ve eğitim farkının olmadığını görmek son derece rahatsız edici bir durumdur. Son yıllarda kadınlara yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması sistemde birçok yanlışın olduğunu bize göstermektedir. Yetkililerin şiddetle mücadelede başarı gösteremediği bir sonuç olarak karşımızdadır. Sistemin kadını korumadığı, önleyici ve koruyucu tedbirlerin etkisiz olduğu bir gerçektir. Bu nedenle öncelikle İstanbul Sözleşmesinin tekrar imzalanması talep ediyor, Danıştay’ı yaşam hakkından yana bir tutum alarak,   İstanbul Sözleşmesinden imzanın çekilmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davaları kabul etme yönünde karar almaya çağırıyoruz.

       Kadına karşı şiddeti artıran nedenlerin başında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmaması ve kadını özgür bir birey olarak değerlendirmeyip onu aile içerisinde sadece bir eş, bir anne, bir kardeş rolü ile sınırlı olarak gören ve göstermeye çalışan zihniyet gelmektedir.

       Bu nedenle yetkililerin samimi ve ciddi bir şekilde; kadına bakış açıcını değiştirmek için toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlayacak çalışmalar yapması zorunluluğunu bir kez daha önemle ifade ediyoruz.

     Meslektaşımız Av. Dilara YILDIZ’ın öldürülmesini kınıyor, ailesine; başta İstanbul Barosu olmak üzere tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor, davanın başından sonuna kadar takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz.

       Bitlis Barosu olarak dün olduğu gibi bugün de kadının insan haklarının sağlanması için mücadelemizi fedakârca sürdüreceğimizi ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

                                                                      Bitlis Barosu Kadın Hakları Komisyonu