DUYURU ARŞİVİ
 
Command item
Command item
  
Data pager
Data pager
Sayfa 1 / 10, Sayı: 182

TÜRK EKONOMİ BANKASINDAN ÜYE AVUKATLARA YÖNELİK KAMPANYA


Okuma Sayısı:47|Haber Tarihi:28.04.2022 14:37:49

TÜRK EKONOMİ BANKASINDAN ÜYE AVUKATLARA YÖNELİK KAMPANYA


Okuma Sayısı:39|Haber Tarihi:28.04.2022 14:35:58

TÜRK EKONOMİ BANKASI İLE ANLAŞMA

TEB Tatvan şubesi tarafından baromuza ve baromuz üyesi avukatlara
Okuma Sayısı:38|Haber Tarihi:28.04.2022 14:33:17

2022/14 SAYILI TBB DUYURUSU

Türkiye Sigorta Birliği’nin 03.02.2022 tarihli “Karşı Vekâlet Ücretlerinde Vergi Kesintisi Uygulamaları ve Belgelerinin Düzenlenmesi” konulu yazısı hakkında.
Okuma Sayısı:99|Haber Tarihi:17.02.2022 16:27:57

2022/13 SAYILI TBB DUYURUSU

Adli ve İdari Yargı Birimlerince Hazine Aleyhine Hükmedilen Ödemeler Hakkında. İlgi (a): Birliğimizin 28.06.2019 tarih 2019/44 sayılı duyurusu. İlgi (b): Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan 28.01.2022 günlü 156/387 sayılı yazı
Okuma Sayısı:98|Haber Tarihi:17.02.2022 16:29:40

2022/10 SAYILI TBB DUYURUSU


Okuma Sayısı:94|Haber Tarihi:17.02.2022 16:30:48

2021/30 SAYILI TBB DUYURUSU

Kişisel verilere ilişkin bilgi belge almaya ilişkin yetkinin dava vekaletnamelerine işlem ilgilisinin talebi üzerine seçimlik olarak eklenebileceği hakkında ​
Okuma Sayısı:525|Haber Tarihi:7.09.2021 16:07:47

2021/31 SAYILI TBB DUYURUSU

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.
Okuma Sayısı:518|Haber Tarihi:7.09.2021 16:06:09

2021/33 SAYILI TBB DUYURUSU

Kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararı Hakkında.
Okuma Sayısı:525|Haber Tarihi:7.09.2021 16:05:05

2021/34 SAYILI TBB DUYURUSU

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında
Okuma Sayısı:517|Haber Tarihi:7.09.2021 16:03:52

2021/35 SAYILI TBB DUYURUSU

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Nöbetçi Noterlik Uygulaması” konulu yazısı hakkında
Okuma Sayısı:537|Haber Tarihi:7.09.2021 16:01:34

2021/38 SAYILI TBB DUYURUSU

Avukatlık Kanunu’na aykırılık teşkil eden hasar danışmanlık şirketlerinin faaliyetlerinin önlenmesi hakkında Birliğimizce yürütülen çalışmalar ve elde edilen kazanımlar hakkında bilgilendirme.
Okuma Sayısı:504|Haber Tarihi:7.09.2021 16:00:15

2021/2 TBB DUYURUSU

Yetki Belgelerinin Asıl ve Suretleri İle, 2-Noterlerce Düzenlenen veya Tasdik Edilen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin 492 Sayılı Kanun Uyarınca Harca Tabi Olduğu, 3-Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında.
Okuma Sayısı:1494|Haber Tarihi:18.01.2021 11:22:31

2021/3 TBB DUYURUSU

Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında.
Okuma Sayısı:1243|Haber Tarihi:18.01.2021 11:20:56

COVID 19 TEDBİRLERİ HK.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında Avukat Meslektaşlarımız ofislerini açmaya, tekrar çalışmaya başlamıştır.
Okuma Sayısı:883|Haber Tarihi:13.07.2020 12:10:16

2020/3 TBB DUYURUSU

2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hakkında.
Okuma Sayısı:1348|Haber Tarihi:14.01.2020 10:14:33

2020/4 TBB DUYURUSU

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği Hakkında.
Okuma Sayısı:1128|Haber Tarihi:14.01.2020 10:12:48

2019/73 SAYILI TBB DUYURUSU

"Karşı Yan Vekalet Ücreti Yatırılırken Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında Bilgi Notu" Hakkında.
Okuma Sayısı:696|Haber Tarihi:14.01.2020 10:16:28

2019/64 TBB DUYURUSU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Kurgusal Savunma Yarışması Hakkında.
Okuma Sayısı:1195|Haber Tarihi:11.11.2019 09:34:00

BİTLİS BAROSU BAŞKANLIĞI KURUMLARARASI FUTBOL TURNUVASI FİKSTÜRÜ


Okuma Sayısı:1271|Haber Tarihi:29.03.2019 15:44:31
24.05.2022
AV. FUAT ÖZGÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.