YEMİN VE RUHSAT TÖRENİ

Baromuz bünyesinde bir yıllık avukatlık stajını tamamlayan Av Deniz ÖZGÜL düzenlenen tören ile yemin ederek avukatlık ruhsatını almıştır
Okuma Sayısı:13| Haber Tarihi:17.09.2021

BASINA VE KAMUOYUNA

Şırnak İli İdil İlçesi’nde zırhlı aracın çarpması sonucunda 7 yaşındaki Mihraç MİROĞLU yaşamını yitirmiştir. Bu ölüm, bölgemizde zırhlı araçlardan kaynaklı ilk ölüm olmadığı gibi maalesef son ölümde olmayacaktır.
Okuma Sayısı:224| Haber Tarihi:07.09.2021

2021/30 SAYILI TBB DUYURUSU

Kişisel verilere ilişkin bilgi belge almaya ilişkin yetkinin dava vekaletnamelerine işlem ilgilisinin talebi üzerine seçimlik olarak eklenebileceği hakkında ​
Okuma Sayısı:218| Haber Tarihi:07.09.2021

2021/31 SAYILI TBB DUYURUSU

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.
Okuma Sayısı:219| Haber Tarihi:07.09.2021

2021/33 SAYILI TBB DUYURUSU

Kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararı Hakkında.
Okuma Sayısı:217| Haber Tarihi:07.09.2021

2021/34 SAYILI TBB DUYURUSU

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında
Okuma Sayısı:220| Haber Tarihi:07.09.2021
22.09.2021
AV. FUAT ÖZGÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.