DİSİPLİN KURULU
 
Av. Tuba ARSLAN KÖSTEKÇİ
Başkan
 
Av. Halil İbrahim BAYİL
Üye ( Katip)
 
 
Av. Gülistan KAPLAN
Üye