DİSİPLİN KURULU BAŞKANLARI TOPLANTISI
Tarih: 19.10.2019| Okunma Sayısı: 1058

19 Ekim 2019 tarihinde Almira Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Yardımcısı, Bursa Barosu önceki dönem Başkanı Av. Zekeriya Birkan ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer ve kurul üyeleriyle Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Karabay, Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elazığ, Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun, Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam, Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek, Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol ile Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çağrı Eryılmaz, Bitlis Barosu Disiplin Kurulu Başkanı  Av. Tuba ARSLAN KÖSTEKÇİ, Bitlis Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Pervin DAŞDEMİR ve Bursa Barosu Disiplin Kurulu Başkanı Av. Atila Atik katıldı.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol ve Adalet Bakanı Yardımcısı Av. Zekeriya Birkan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantının ilk bölümünde TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer, TBB Disiplin Kurulu ve İdare Mahkemesi kararları ışığında soruşturma aşamasına dair güncel sorunlara dikkat çeken bir sunum gerçekleştirdi. Avukatların disiplin soruşturma ve kovuşturma aşamalarının ceza mahkemelerindeki usullere bağlı kalarak gerçekleştirilmesi ve taraflar açısından adalet duygusunun tatmin edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Baro yönetim kurulları önüne gelen şikayet dosyalarının artan avukat sayısı ile doğru orantılı olarak arttığı, buna karşın Avukatlık Kanunu kapsamında genel kurullarca görevlendirilen yönetim ve disiplin kurullarının üye sayılarının aynı kalması nedeniyle iş yükünün altından kalkılmasının zorluğu anlatılarak bu konuda yasal düzenlemenin vakit geçirmeksizin yapılmasının gerekliliği dile getirildi. Mesleğin korunmasının esas olduğu ve mesleği korumadan meslektaşın korunamayacağına vurgu yapılarak baroların disiplin uygulamalarında yaşanan sorunlar ele alındı. Gelişen ve sürekli değişen yaşam koşullarında başta meslek kuralları olmak üzere yasa ve yönetmeliklerde yapılması gereken güncelleme ve değişiklikler ile bu konuda izlenecek yollar belirlendi. Disiplin kararlarında yeknesaklık sağlanabilmesi ve başta meslek kurallarının güncellenebilmesi için altı ayda bir düzenli olarak disiplin kurulu toplantıları yapılması ve yine TBB genel kurulunun belli periyotlarla meslek kurallarını tartışacağı olağan genel kurullar yapmasının çözüme yardımcı olacağı üzerinde ittifak sağlandı. Toplantının ikinci bölümünde barolardan gelen disiplin kurulu başkan ve üyeleri kendi uygulamalarından örnekler vererek yargı kararları ışığında tartışmaya açtılar.

03.08.2021
AV. FUAT ÖZGÜL
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.